Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej http://miesnie.szczecin.pl

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej miesnie.szczecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego.

 

Data publikacji strony internetowej: 2001-04-14

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-02-21

 

 

Status zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymaganie niespełnione:

 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji (opisów głosowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku) oraz napisów dla osób głuchych.
 • Brak opisów zdjęć i tekstów alternatywnych dla czytników obsługiwanych przez osoby z nich korzystających.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub tekst alternatywny zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

 

Powody braku spełniania wymagań:

 • Materiały opublikowane były przed wejściem w życie ustawy.
 • Niektórych dokumentów nie tworzyliśmy sami. Otrzymaliśmy je od innych osób.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje dodatkowe:

 • możliwość odwrócenia kolorów
 • możliwość ustawienia monochromatyczności
 • możliwość zastosowania ciemnego lub jasnego kontrastu
 • możliwość wprowadzenia niskiego i wysokiego nasycenia
 • możliwość podświetlania linków
 • możliwość zaznaczania nagłówków
 • możliwość zmiany wielkości liter
 • możliwość zmiany wielkości linii
 • możliwość zmiany odstępów między literami

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-05

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia:  -

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • na numer telefonu 695 745 441.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Zgłaszając problem można wskazać nam inną formę zapewnienia dostępności za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Na przykład poprosić, abyśmy odczytali niedostępny cyfrowo dokument lub opisali zawartość filmu w postaci audiodeskrypcji.

 

Co powinien zawierać wniosek o zapewnienie dostępności:

 1. Imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej.
 2. Wskazanie bariery, która utrudnia lub uniemożliwia dostęp do naszej strony internetowej.
 3. Określenie innej formy, w której zgłaszający chce otrzymać informację – jeśli jest taka potrzeba.
 4. Sposób kontaktu ze zgłaszającym.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2

70-200 Szczecin

 

Opis wejścia

 • Dojście do wejścia głównego jest możliwe od ulicy Wyszyńskiego.
 • Aby wejść do budynku trzeba pokonać jeden stopień (7 cm). Możliwe jest wyłożenie szyn, po których można wjechać, pokonując stopień.
 • Drzwi trzeba otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się do wewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Aby utrzymać drzwi w pozycji otwartej, trzeba je przytrzymać ręcznie.

 

Opis pomieszczeń

 • 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózku.
 • Lokal jest usytuowany na jednym poziomie.

 

Opis łazienki

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Łazienka znajduje się naprzeciw drzwi wejściowych.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty umiejscowione są przy umywalce i przy toalecie.

 

Parking

 • Można skorzystać z płatnego miejsca parkingowego.
 • Bezpośrednio przed wejściem do siedziby Fundacji nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 • Odległość od zwykłego miejsca parkingowego do wejścia do budynku wynosi ok. 10 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Parking płatny znajduje się przed siedzibą Fundacji.

 

Pies asystujący

 • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

 

Tłumacz języka migowego

 • Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

 • Brak.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl