Ułatwienia dostępu

Historia Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie została założona w maju 1993 roku z inicjatywy Beaty i Leszka Karlińskich rodziców Piotrka dotkniętego rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).

 

Fundatorami założycielami są ludzie dobrej woli wywodzący się z różnych kręgów i środowisk. Środki na bieżącą działalność Fundacja pozyskuje z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.


Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
 

Fundacja działa na rzecz osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Zajmujemy się:

  • propagowaniem i organizacją różnych form rehabilitacji,
  • pozyskiwaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,
  • zbieraniem i rozpowszechnianiem wśród chorych informacji o postępach w poszukiwaniu metod leczenia chorób mięśni.

 

Bieżąca działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim do podopiecznych z województwa zachodniopomorskiego. Poza turnusami rehabilitacyjnymi korzystają oni z rehabilitacji leczniczej prowadzonej w domu chorego.

 

DZIAŁANIA FUNDACJI:

 

Fundacja oferuje podopiecznym również wsparcie w codziennym życiu poprzez możliwość korzystania z usług asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

 

Dwa razy w roku Fundacja przyznaje indywidualne dotacje na sprzęt rehabilitacyjny ipomocniczy oraz częściową likwidację barier. Dotacje indywidualne do rehabilitacji i leczenia przyznawane są w miarę potrzeb. O ten rodzaj wsparcia mogą występować jedynie podopieczni zamieszkali na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Pozyskujemy również używany sprzęt z zagranicy. Pragniemy stworzyć bank danych o potrzebach oraz o niepotrzebnym sprzęcie.

 

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z użyczenia konta Fundacji na indywidualną zbiórkę środków finansowych na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji.

 

O wszystkich wydarzeniach z życia Fundacji informujemy w biuletynie "Czas Mięśni" oraz w naszym serwisie internetowym.

 

Organizujemy międzynarodowe seminaria połączone ze specjalistycznymi konsultacjami lekarskimi dla samych chorych. Wydajemy broszury dotyczące opieki i rehabilitacji medycznej w schorzeniach nerwowo mięśniowych.

 

Fundacja podejmuje działania na rzecz całego środowiska ON /osób niepełnosprawnych/. Wyrazem tego może być realizacja pilotażowego Programu EWI (Elektryczny Wózek Inwalidzki) oraz realizacja na terenie Szczecina programu "Polska bez barier", "Edukacja Informatyczna" "Sztuka darem życia" oraz program "Winda do Pracy".

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl