Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Szkolenie dla obywateli Ukrainy

ukraina asystent2022 loga ac004

 

W dniach 16-17.12.2022 w siedzibie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego odbyło się szkolenie dla osób przybyłych do Polski z Ukrainy przebywających na terenie Szczecina lub powiatu polickiego, które było jednym z elementów realizowanego przez Fundację projektu "Zostań Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnościami".

 

Uczestnicy projektu:

 • zapoznali się z zakresem usług asystenckich jako formy wsparcia osób
  z niepełnosprawnościami,
 • odbyli zajęcia warsztatowe dotyczące pracy Asystenta osobistego osoby
  z niepełnosprawnościami, w tym: zapobieganie skutkom przeciążeń kręgosłupa wynikającym z pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową, obsługa sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (obsługa schodołazu, podnośnika, wózka elektrycznego i zwykłego),
 • zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, w tym w szczególności dla osób
  z niepełnosprawnościami – dowiedzieli się czym jest pierwsza pomoc, jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna,
 • odbyli ćwiczenia na fantomie z resystutacji krążeniowo-oddechowej,
 • poznali zasady działania defiblyratora oraz udzielania pomocy w przypadku oparzeń, krwawień, obecności ciał obcych w przełyku.

 

Realizacja szkolenia była możliwa dzięki pozyskaniu środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz wsparciu Funduszu Pomocy Ukrainie, utworzonego przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Krajową Izbę Gospodarczą.

 

Share