Ułatwienia dostępu

Zaopiekowani - Ogłoszenie o naborze - zad. 10

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni rozpoczyna nabór uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 10 "Wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu polickiego".

 

Doradztwo będzie prowadzone w grupach w następujących obszarach tematycznych:

  • Pielęgnacja
  • Żywienie
  • Rehabilitacja
  • Doradztwo psychologiczne

 

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie do wyczerpania limitu przewidzianego w naborze, tj. 180 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych.

 

Doradztwem może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby somatycznej
  2. Zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Wyszyńskiego 9/2U, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: doradztwo@mięsnie.szczecin.pl

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Cyklicznie tworzone będą listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – 15. i ostatniego dnia każdego miesiąca (jeżeli dni te wypadają w dzień wolny od pracy lista zostanie przygotowana w najbliższym dniu roboczym). O wynikach naboru do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub za pomocą e-mail.

 

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie: doradztwo@mięsnie.szczecin.pl tel: 91 489 42 51

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa".

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu

Zał. 7 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

Zał. 8 Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. 9 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku

Zał. 11 Ankieta informacyjna

Zał. 12 Wniosek opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem

 

zaopiekowani loga dol

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl