Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Regulaminy obowiązujące w Fundacji

 

 my documentsRegulamin korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

 my documentsWzór umowy o korzystanie z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

my documentsWniosek o korzystanie z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

my documentsInformacja dodatkowa do wniosku o korzystanie z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

 

Uchwały Zarządu dotyczące usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

my documentsUchwała nr 01/11/17 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

  

my documentsUchwała nr 02/11/17 w sprawie realizacji usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

 

 

 

 ___________________________________________

 

 

 

 

my documentsRegulamin korzystania z usług transportowych

 

 

 ___________________________________________

 

 

my documentsRegulamin pracy Zarządu Fundacji

 

Share