Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni
strona startowa

Pliki do pobrania

zaopiekowani loga gora

 

Pliki do pobrania

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie - 1

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie - 2

 

Zał. 1 do zad. nr 3 Wniosek osoby z niepełnosprawnością ruchową o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 3 do zad. nr 7 Wniosek osoby z niepełnosprawnością o objęcie wsparciem

Zał. 4 Oświadczenie opiekuna faktycznego

Zał. 5 do zad. nr 8 Wniosek opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu - 1

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu - 2

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu - 3

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu - 4

Zał. 7 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu - 1

Zał. 7 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu - 2

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika projektu - 1

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika projektu - 2

Zał. 9 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - 1

Zał. 9 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - 2

Zał. 10 Ankieta informacyjna

Zał. 11 Ankieta informacyjna

Zał. 12 Wniosek opiekuna_faktycznego_o_objecie_wsparciem

 

zaopiekowani loga dol
Share