Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni
strona startowa

Klauzula informacyjna RODO

Co to jest RODO

 

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Cel wprowadzenia RODO

 

W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. Zmiana przepisów pozwoli na to, aby przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE były jednolite.

 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, tel. +48 91 489 42 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020975, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 852-11-32-866 oraz numerem REGON: 810419025.

 

Kim jest Inspektor Ochrony Danych i jak się z nim kontaktować

 

Inspektor Ochrony Danych to osoba wspierająca Administratora Danych Osobowych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe w Fundacji

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego działa w obszarze pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przetwarza dane osobowe do działań zgodnych ze swoim Statutem. Celem jest udzielenie pomocy Podopiecznemu w zależności od dostępnych środków i możliwości. Szczegółowe cele zawarte są w Statucie Fundacji.

 

Ponadto Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W szczególności dotyczy to przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych, np. o spotkaniach, konferencjach, sympozjach, czy nowych projektach Fundacji.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań dot. udzielenia pomocy Podopiecznemu, informowanie Podopiecznego o stanie środków zgromadzonych na rachunku Fundacji, informowania o planowanych spotkaniach i projektach organizowanych przez Fundację na rzecz Podopiecznych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem wpisania osoby do grona Podopiecznych Fundacji. Ankieta Podopiecznego nie zawierająca podpisu uniemożliwia zapisanie osoby do Fundacji. Takie dokumenty są niszczone.

 

W zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego przetwarza dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody Podopiecznego.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO

Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Fundacja przetwarza dane osobowe. Aby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie tym samym nie naruszyć praw innych osób, Fundacja może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

 

2. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO

Prawo do poprawienia danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe. To również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących konkretnej osoby. Osoba ta ma prawo żądać, aby jej dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

 

4. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO

Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo otrzymania w ustrukturyzowanym formacie danych osobowych, które zostały dostarczone Fundacji. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Fundacja przesłała dane osobowe innemu, wskazanemu przez Podopiecznego, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

5. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO

Prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich było prawo ich przetwarzania,
 • cofnięto zgodę na przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Fundacja je przetwarzała,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Fundacja nie posiada innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pomimo, że prawo do bycia zapomnianym zostało wykonane, Fundacja może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Fundacji (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

6. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania. Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych oznacza rezygnację z otrzymywania informacji o spotkaniach i projektach Fundacji. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Fundacja nie będzie już przetwarzała danych osobowych w tym celu.

 

Wniosek w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w Biurze Fundacji,
 • elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
 • listownie na adres: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin.

 

We wniosku należy napisać, czego się żąda (np. "Żądam dostępu do...") oraz podać dane, na podstawie których będzie można zidentyfikować osobę wnioskującą (imię, nazwisko, adres).

 

Gdzie można wnieść skargę, w związku z naruszeniem praw dot. przetwarzania danych osobowych

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka plików "cookies"

Polityka plików "cookies"

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowej, których operatorem jest Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

 

Czym są pliki "cookie"?

 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików "cookies"?

 

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików "cookies" używamy?

 

Niniejsza strona wykorzystuje "sesyjne" pliki "cookies". Pliki sesyjne są to plikami, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności/cookies administratora witryny.

 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików "cookies"

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Rada Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

RADA:

 • Jacek Piechota - Przewodniczący Rady

 

CZŁONKOWIE RADY:

 • Leszek Karliński
 • Jacek Kamiński
 • Zbigniew Dziągwa
 • Jacek Kozłowski
 • Ludwik Kurek

Regulaminy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nisi ante, fermentum id tristique vel, ultricies quis nisl. Duis lectus sem, luctus sed tempor vitae, hendrerit vitae enim. Maecenas a est et nisi pulvinar pulvinar. Vivamus sollicitudin massa quis dolor bibendum sit amet pellentesque magna tristique. Vivamus ultrices blandit ante, ac pretium metus tempus sit amet. Integer sodales posuere sem, ut tincidunt dolor lacinia a. Ut id massa purus, sed rutrum magna. Vivamus posuere, sapien vel ultricies hendrerit, tortor nisi ultrices lorem, vitae molestie nunc quam ut neque. Integer quis nisi nunc. Cras velit dolor, volutpat nec scelerisque eu, imperdiet ut nibh. Aliquam erat volutpat. Phasellus pharetra orci et est vulputate tristique. Pellentesque interdum odio vel nisl vehicula sed semper sem mollis. Fusce nec massa vel sapien sodales sagittis at ac dolor. Vestibulum quam diam, sodales iaculis adipiscing vitae, varius ac mauris. Ut faucibus egestas magna, in placerat ligula elementum a.

 

Aenean eu dui ut leo consectetur ultrices. Fusce justo arcu, consectetur at dictum non, pellentesque at nisl. Nulla vel nisi ligula. Praesent tincidunt dui at purus rhoncus sollicitudin. Nam a lectus dignissim tellus tempus tincidunt eget suscipit purus. Sed in tincidunt eros. Nullam ac placerat metus. Nam eros lorem, fringilla ac molestie sit amet, euismod ut enim. Cras justo nisl, congue id facilisis vel, consectetur rutrum odio. Morbi arcu justo, pulvinar ac malesuada ac, condimentum ullamcorper enim. Phasellus nec libero dignissim sapien congue consequat ut in nunc. Etiam porta odio non neque egestas porttitor. Integer eget tellus eu lacus egestas interdum. Fusce a tortor ut dolor mattis tempor vel dignissim neque. Proin vel mauris at tellus rutrum ornare. Mauris quis sapien vel dui dignissim euismod non ac diam.

 

Phasellus vitae ipsum erat. Maecenas pretium convallis odio et imperdiet. Cras iaculis dolor posuere nibh tincidunt ac egestas diam accumsan. Cras a diam quis diam tempor malesuada. Curabitur egestas elementum dolor ac ullamcorper. Sed vitae leo lacus, sit amet lobortis dolor. Maecenas sodales arcu eu arcu tincidunt aliquam. Suspendisse potenti. Phasellus in turpis sed tellus feugiat porttitor.

 

Nam in neque nunc. Integer iaculis augue in velit fringilla condimentum. Aliquam at elementum sem. Aenean dignissim malesuada posuere. Phasellus luctus porta massa, vitae aliquet lacus viverra in. Phasellus at odio quis metus tristique vestibulum eget at neque. Nullam condimentum vestibulum dui. Cras quis purus est. Donec lobortis, elit sit amet blandit dignissim, nulla eros dignissim sem, sit amet iaculis lorem turpis sed augue.

 

Maecenas interdum, arcu bibendum ornare aliquam, tellus metus suscipit sem, at pretium lorem erat in mi. Donec odio tortor, mattis quis hendrerit ut, vestibulum ut sapien. Phasellus sed leo turpis, id convallis risus. Vestibulum porta blandit urna et hendrerit. Curabitur sed lobortis metus. Duis ac sapien erat, et porttitor dui. Ut imperdiet imperdiet quam a venenatis. Proin sit amet mi eu lacus dictum laoreet sed vitae urna.

Historia Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie została założona w maju 1993 roku z inicjatywy Beaty i Leszka Karlińskich rodziców Piotrka dotkniętego rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).

 

Fundatorami założycielami są ludzie dobrej woli wywodzący się z różnych kręgów i środowisk. Środki na bieżącą działalność Fundacja pozyskuje z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.


Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
 

Fundacja działa na rzecz osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Zajmujemy się:

 • propagowaniem i organizacją różnych form rehabilitacji,
 • pozyskiwaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,
 • zbieraniem i rozpowszechnianiem wśród chorych informacji o postępach w poszukiwaniu metod leczenia chorób mięśni.

 

Bieżąca działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim do podopiecznych z województwa zachodniopomorskiego. Poza turnusami rehabilitacyjnymi korzystają oni z rehabilitacji leczniczej prowadzonej w domu chorego.

 

DZIAŁANIA FUNDACJI:

 

Fundacja oferuje podopiecznym również wsparcie w codziennym życiu poprzez możliwość korzystania z usług asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

 

Dwa razy w roku Fundacja przyznaje indywidualne dotacje na sprzęt rehabilitacyjny ipomocniczy oraz częściową likwidację barier. Dotacje indywidualne do rehabilitacji i leczenia przyznawane są w miarę potrzeb. O ten rodzaj wsparcia mogą występować jedynie podopieczni zamieszkali na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Pozyskujemy również używany sprzęt z zagranicy. Pragniemy stworzyć bank danych o potrzebach oraz o niepotrzebnym sprzęcie.

 

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z użyczenia konta Fundacji na indywidualną zbiórkę środków finansowych na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji.

 

O wszystkich wydarzeniach z życia Fundacji informujemy w biuletynie "Czas Mięśni" oraz w naszym serwisie internetowym.

 

Organizujemy międzynarodowe seminaria połączone ze specjalistycznymi konsultacjami lekarskimi dla samych chorych. Wydajemy broszury dotyczące opieki i rehabilitacji medycznej w schorzeniach nerwowo mięśniowych.

 

Fundacja podejmuje działania na rzecz całego środowiska ON /osób niepełnosprawnych/. Wyrazem tego może być realizacja pilotażowego Programu EWI (Elektryczny Wózek Inwalidzki) oraz realizacja na terenie Szczecina programu "Polska bez barier", "Edukacja Informatyczna" "Sztuka darem życia" oraz program "Winda do Pracy".