Ułatwienia dostępu

Trwałość projektu „Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

zaopiekowani loga gora

 

Trwałość projektu „Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego w związku z zakończeniem z projektu „Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin", realizowanego w okresie 01.01.2020 – 31.07.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, działanie 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, potwierdza gotowość do świadczenia usług asystenckich w okresie trwałości projektu.

 

Informujemy, że w okresie trwałości projektu, tj. 01.08.2023 – 28.02.2027, Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego zachowa instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Szczecin i powiatu polickiego.

 

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o zasadach świadczenia usług można uzyskać w biurze Fundacji w Szczecinie przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9/U2 lub pod numerem telefonu 91 489 42 51.

Listy rankingowe

Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi

Harmonogramy

Szczegółowe harmonogramy wsparcia opiekunów faktycznych

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl